NASE RODINA

CHRISTOF / CHRISTOPH

Vitejte
Rodokmen
Linky
Napiste nam E-MAIL

Krystof - Kristof - Christoff - Christoph

 

1. Georg CHRISTOF, * 1739 Novy Kramolin; + 7.11.1817 Novy Kramolin

.. + Maria LOSLEBEN, * 1743 Kramolin ; + 1819 Novy Kramolin

......... 2 Johann Georg CHRISTOPH , * 1777 Novy Kramolin 21, + 7.5.1844 Novy Kramolin 23

............. + Maria Anna KRAUS, * 1778 Novy Kramolin 5; + 24.1. 1851 Novy Kramolin 23, CZ

.................... 3 Georg CHRISTOPH, * 1807 Novy Kramolin

........................ + Katharina BRUNNER, * 1811 Novy Kramolin (Neu Gramatin) 21, Domazlice

............................ 4 Johann CHRISTOPH, * 16 .1. 1844 Otov (Wottawa), CR

...............................+ Margaretha MUELLER, * 26.4.1848 Pobezovice (Ramsperk), okres Domazlice

................................... 5 Johann CHRISTOPH, * 5 .1.1881 Pobezovice, Domazlice; + ??

......................................+ Katharina KRAUS, * 4 .2.1878 Pobezovice 165; + 1.3.1954 Pobezovice, DOmazlice, Zapadni Cechy

......................................... 6 dcera CHRISTOPH, zemrela v detstvi

......................................... 6 Ludwig CHRISTOPH, * 22.8.1910 Thaliastrase 73, Ottakring, Wien XI., Rakousko, + 5.12.1963 Pobezovice 88 (208), Domazlice

............................................+ Barbara PECH, * 17.1.1909 Novy Parezov 7, Domazlice; + 4.7.1962 Pobezovice 88, Domazlice, CZ 

................................................7 R CHRISTOPH,*14.7.1943 Pobezovice, Domazlice; + 14.5.1986 Sokolov.

....................................................+ (1) Eva FOUSKOVA, * ??

....................................................+ (2) E. VOLF

.........................................................8 R. CHRISTOPH

.........................................................8 L. CHRISTOPHOVA

............................................................. + L. MALY

................................................7 J. CHRISTOPH

..................................................+ J. KNOEDL

................................................7 G. CHRISTOPH

...................................................+ J KADAVY

.......................................................8 H KADAVA

.......................................................... + V. KMONICEK

............................................... 7 H CHRISTOPH

.................................................. + H KONOPIK, * 14.7.1930 , + 18.10.2003

..................................................... 8 H KONOPIK  

.................................................... 8 A KONOPIKOVA

...................................................... + J. KRAL

 

katharinakrauschristoph.jpg
Katharina (roz. Kraus) Christoph, syn Ludwig Christoph

christoph-kraus.jpg
Barbara Pech - Ludwig Christoph - Katharina Kraus a vnoucata

christoph-fousek.gif
Reinhold CHRISTOPH a Eva Fouskova

ronsperg.jpg
Dum kde zila rodina CHRISTOPH.

Dalsi CHRISTOPH a CHRISTOFF
 

CHRISTOPH z Masovic / Maschowitz

1 Michl CHRISTOPH, * pred 1823 Masovice 20, CZ

.. +Maria [-?-] , * pred 1823

..... 2 Maria CHRISTOPH, * 1841 MAsovice 20 (Hempl-Hof), CZ; +1917 Masovice 20.

......... +Johann LEBERL, * 18.2.1839 Meclov 2; + 22.10.1923 Masovice 20.

............ 3 Katharina Leberl, * 5.5.1863 Masovice20; + 1949 Kulm, Usti nad Labem

................. +Andreas MAHAL, * asi 1860 Masovice 3 "Janka Hof"; + asi 1894 Masovice 13.

.................... 4 Andreas MAHAL, * kolem 1890 Masovice 13; + 1921

............ * druhy manzel od Katharina Leberl:

................. +Georg STEINBACH, * 1.4.1869 Masovice 1 ("Drau'm Hof") , Horsovsky Tyn; + 1949 Kulm, Usti nad Labem

.................... 4 Johann STEINBACH, * MAsovice 13; + 1980 Ubstadt, Karlsruhe, Baden-Württemberg

.................... 4 Anna STEINBACH, * Maschowitz 13; + 1979 Regensburg, Bayern

.................... 4 Theresia STEINBACH, * Maschowitz 13; + 1983 in Kuhlsheim, Baden

........................ +Johann WURSCHER, * z  Meclov 2 ("Honswolft"), CZ

.................... 4 Georg STEINBACH, * 26.5.1897 Maschowitz 13; + 28.9.1959 Domazlice

........................ +Anna BAYER, * 5.1.1907 Drahotin / Trohatin ("Adam-Paul-Hof"); + Gochsheim, Baden

........................... 5 Josef STEINBACH, * 19.8.1934 Maschowitz 13; + 24.6.1953 Kosolup, Plzen

.................... 4 Katharina STEINBACH, * kolem 1902 Maschowitz 13; + 20.1.1962 Ubstadt, Karlsruhe, Baden-Württemberg

........................ +Wenzel ZWASCHKA, * Semeschitz ("Koaschpa Hof"), CZ 

............ 3 Joseph Leberl, * 5.4.1867 Maschowitz 20; +16.6.1957 Schwarzenberg, Melsungen, Hessen

................. +Anna GIEBISCH, * 11.8.1869 Meshals 2 ('Simmerhof'), CZ; + 15.11.1939 Maschowitz 20.

.................... 4  Joseph Leberl; * 13.10.1901 Maschowitz 20; + 15.9.1969 Melsungen, Hessen

........................ + prvni manzelka ???

.................... * druha manzelka od Joseph Leberl:

........................ + Martha FROEHLICH, * Ceske Budejovice

.................... 4 Barbara Leberl, * 16.4.1900 Maschowitz 20

.................... 4 Georg Leberl, * 11.6.1903  Maschowitz 20; + 10.8.1958 Schwarzenberg b. Melsungen, Hessen

........................ +Katharina GUBER, * 14.5.1905 Blisowa ("Jikra Hof"), CZ; + 22.3.1976 Schwarzenberg,  Melsungen, Hessen

........................... 5 Anna Leberl. * 11.6.1934 Maschowitz 20.

................................ +SEITZ

........................... 5 Hildegard Leberl, * 14.6.1935 Maschowitz 20

.................... 4 Wenzel Leberl, * 3.7.1905 Maschowitz 20

.................... 4 Anna Leberl, * 21.6.1907  Maschowitz 20; + kolem 1979  Maschowitz, CZ

........................ + -?-  GIEBISCH

............ 3 Maria Leberl, * pred 1871  Maschowitz 20 (Hempl-Hof), CZ; + pred 1898

................. +Peter NIXA, * pred  1871 Pollschitz 12, CZ

............ 3 Hans Leberl, *  30.7.1871  Maschowitz 20; + 4.9.1910 Mohrisch-Schonberg, Morava

 
 
CHRISTOFF  - Oplot / Amplatz, Horsovsky Tyn
 
1 Johann Christoph, * 1760 oblast Horsovsky Tyn; + Amplatz 12, CZ

.. +Anna (Stöhr) Stoehr, * Amplatz 12, CZ

..... 2 Johann Christoph, *1790 Amplatz 12, Horsovsky Tyn; + Mirschikau 46, CZ

......... + Katharina Neuhausler, * 1794 Mirschikau, Bischofteinitz, CZ

............ 3 Johann Christoph, * 25.4.1818 Mirschikau 46, CZ

................. + Margarethe Girzjk, * 6.8.1822 , CZ

.................... 4 Wenzl Christoph, * 6.11.1845 Mirschikau 46, CZ

........................ + Katharina Steinbach, * 18.10.1847 Meshals 14, CZ

........................... 5 Johann Christoph, * 6.8.1873 Mirschikau 46, CZ; + 17.2.1916 Serbia

................................ + Maria Wagner, * 23.10.1874 Mogolzen 18, CZ; + 17.7. 1957 Hesslar

................................... 6 Wenzel Christof, *Mogolzen 18 (Zimmermann), CZ; + 4.9.1970 Lollar / Giessen

....................................... + [-?-] BENDA, * CZ; + Lollar / Giessen

.......................................... 7 Josef Christof, * CZ 

.......................................... 7 Wilhelm Christof, CZ

................................... 6 Barbara Christof, * Mogolzen 18 (Zimmermann), CZ

................................... 6 Marie Christof, * 3.10 1898 Mogolzen 18; +18.4.1964 Oberkaufungen, Kassel, Hessen

....................................... + Josef Wagner, * 5.12.1898 Klein Mallowa 20, CZ; +13.2.1984 Oberkaufungen, Hessen

.......................................... 7 Anna Wagner, * 10.4.1920 Mogolzen 18; + 22.3. 2003 Niestetal-Sandershausen

.............................................. + Georg Rautschka, * 29.4.1920 Klein-Mallowa 4, CZ; + 8.8.1997 Niestetal-Sandershausen

.................................................. 8 Marianne Rautschka

.................................................. 8 Walter Rautschka

.................................................. 8 Gerhard Johann Rautschka

.......................................... 7 Marie Wagner, * 24.5.1926 Klein Mallowa 20, CZ

 
CHRISTOFF -  Neuren, Plzen  a  USA
 

1 Josef CHRISTOFF, * Cervenec 1835  okres Pilzen; +  Kewaunee, Wisconsin, USA

.. + Anna, * Listopad 1837 okres Plzen, + Kewaunee, Wisconsin, USA

..... 2 Thomas Christoff, * prosinec 1865 Neuren, Plzen; + 1953 Luxemburg, Kewaunee, Wisconsin

......... +Anna Treml, * 22 Feb 1872 Rakousko; + 1948 Luxemburg, Kewaunee, Wisconsin

............ 3 Theresia Christoff, * kveten 1893 Luxemburg, Kewaunee, Wisconsin

............ 3 Anna Christoff, * cerven1894 Luxemburg, Kewaunee, Wisconsin

............ 3 Mary Christoff, * cervenec 1895 Luxemburg, Kewaunee, Wisconsin

............ 3 Frank Christoff, * zari 1896 Luxemburg, Kewaunee, Wisconsin

............ 3 George J. Christoff, * 5.2.1898 Luxemburg, Kewaunee, Wisconsin

................. + Adella Wessely, *1902 Ahnapee, Sturgeon Bay, Wisconsin; +, Kewaunee co., WI

.................... 4 Elmer Christoff, * koem 1926 Luxemburg, Kewaunee, Wisconsin, USA

........................ + Veronica Wessely

.................... 4 Walter Christoff, *asi 1925 Luxemburg, Kewaunee, Wisconsin

.................... 4 Donald Christoff

.................... 4 Christine Christoff

.................... 4 Joan Christoff

............ 3 Caroline Christoff, * duben1900 Luxemburg, Kewaunee, Wisconsin

............ 3 Louisa Christoff, *1908 Luxemburg, Kewaunee, Wisconsin

............ 3 Edward CHRISTOFF, * 1914 Luxemburg, Kewaunee, Wisconsin

 

 

christoph_zwaschka.jpg
Margaretha (roz. Christoph) Zwaschka (1818-1894)

Slovo na cestu